Deze dag worden de leerkrachten bijgeschoold. Over de inhoud hiervan wordt u middels de nieuwsbrief nader geïnformeerd. Alle leerlingen van Merlijn zijn deze dag vrij.