Onze kleutergroep is een combinatiegroep van kinderen uit groep 1 en groep 2. Op maandag tot en met woensdag staat juf Claudia voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Martine. Lees hier meer over de dagindeling en de belangrijkste onderdelen die aan bod komen.

groep12

Groep 1/2 - juf Claudia en juf Martine

Oudste en jongste kleuters

In groep 1/2 plaatsen wij oudste en jongste kleuters bij elkaar. Door de koppeling van de verschillende ontwikkelingsniveaus voelt een jongste kleuter zich uitgedaagd door de oudere kinderen en deze verhogen hun niveau door de jongere kinderen te helpen. Door het loslaten van een leeftijdsscheiding kunnen wij kleuters gemakkelijker passende leerstof aanbieden. Zo hoeft een jongste kleuter die blijk geeft van ontluikende geletterdheid, niet te wachten op een volgend leerjaar om te leren lezen.

Start van de dag

Tien minuten voor aanvang van de lessen (ochtend en middag) kunnen de kinderen naar hun lokaal. Daar nemen zij afscheid bij de deur. Dit is ook het moment waarop u de leerkracht kunt spreken voor korte overdrachten. Eens per maand bent u welkom om samen met uw kind zijn of haar werkjes in de klas te  bewonderen.

Zelf keuzes maken

Tijdens de inloop kiezen de kleuters een activiteit via het digitale keuzebord. De keuze kan vallen op de huishoek, bouwhoek, zandtafel, ontwikkelingsmateriaal (spelletjes uit de kast op reken- en/of taalgebied), schrijf/leeshoek, rekenhoek, boekenhoek, verfbord, krijtbord, knutseltafel. Ook kan het zijn dat de leerkracht een spelletje, werkblad of een knutselopdracht heeft klaargelegd.

Leerzame kringactiviteiten

Later in de ochtend gaan wij met alle kinderen in de kring. Samen met verschillende handpoppen (karakters) die wonen in de 'rekenflat' of 'villa letterpret' van de 'Onderbouwd' methodiek beleven de kinderen allerlei avonturen op reken- of taalgebied. Daarnaast vinden in de kring ook activiteiten plaats op het gebied van drama, verkeer, Engels en sociale vaardigheden.

Lekker veel bewegen!

Na de kring is er tijd voor bewegingsonderwijs of buitenspelen. Twee keer per week brengen de kinderen een bezoek aan het speellokaal. Daar bewegen de kinderen op muziek, leren ze verschillende tikspelletjes en kunnen ze klimmen en klauteren.

Structuur voor een vertrouwd gevoel

Het middagprogramma verloopt vergelijkbaar. De dagindeling maken wij zichtbaar met pictogrammen. Het maakt de dag voorspelbaar, biedt structuur en zorgt voor een vertrouwd gevoel. Onze kleutergroepen werken thematisch op basis van de methode 'Onderbouwd'. Deze methode waarborgt het specifieke onderwijs aan kleuters.