Groep 3 is dit schooljaar een kleine groep. De leerkrachten zijn juf Daisy op maandag en dinsdag, juf Martine op woensdag en juf Joyce op donderdag en vrijdag. Hieronder beschrijven wij kort de belangrijkste onderdelen die aan bod komen in groep 3. 

groep3

Groep 3 - juf Daisy en juf Joyce

Een eigen plekje

Vanaf dit leerjaar hebben de kinderen een vaste plek in de klas aan hun eigen tafel. Na elke vakantie wisselen de groepjes, zodat de kinderen in een schooljaar met alle kinderen hebben samengewerkt.

Lezen is de basis

Het lezen staat centraal in groep 3. De kinderen starten ieder dagdeel met een kwartier lezen. Wij leren de kinderen 'zoemend' te lezen. Ze gaan hierdoor sneller lezen. In de methode 'Veilig leren lezen' zitten een woordenschatgedeelte, onderdelen voor begrijpend lezen, teksten lezen en een leerlijn spelling.

Vaste dagindeling

In de ochtend werken de kinderen aan de vakken lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen. 's Middags staan wereldoriƫntatie, verkeer en de creatieve vakken op het programma.

Taakspel

In groep 3 wordt er met de kinderen 'Taakspel' gespeeld. Hierdoor houden de kinderen zich beter aan de klassenregels en wordt gewenst gedrag gestimuleerd. Zo leren de kinderen beter en meer taakgericht te werken, waardoor een prettiger klassenklimaat ontstaat.

Gym door vakleerkracht

Twee keer per week krijgen de kinderen gymnastiek van een vakleerkracht en dagelijks is er tijd voor buitenspel.