In groep 4 staat juf Cherel alle dagen van de week voor de groep. Hieronder leest u in het kort over de belangrijkste onderdelen die we in groep 4 op Merlijn aan bod laten komen. 

groep4

Groep 4 - juf Cherel

Leervakken meer gescheiden

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven steeds meer als aparte vakken gegeven. Wij gebruiken hiervoor de methoden Taal op maat, Spelling op Maat, Nieuwsbegrip XL en Pennenstreken.

Begrip van het lezen

Woorden worden ingewikkelder en zinnen langer. Naast het technisch lezen wordt het begrijpend lezen belangrijker. Waar het in groep 3 alleen ging om klankzuivere 'luisterwoorden', gaan we nu met spelling aan de slag met 'weetwoorden' en 'regelwoorden'.

Optellen, aftrekken en natuurlijk de tafels!

De belangrijkste rekenklus voor kinderen in groep 4 is het aanleren van de tafels. Er wordt begonnen met inzicht kweken in wat tafelsommen nu eigenlijk zijn, daarna komt dan natuurlijk het welbekende stampwerk via allerlei verschillende werkvormen aan bod. Een ander belangrijk onderdeel is het optellen en aftrekken tot en met honderd óver de tientallen heen. Via de rekenmethode Rekenzeker wordt dit (en nog veel meer) stapsgewijs aangeleerd.

Wereldoriëntatie

In groep 4 halen we de buitenwereld naar binnen met de digitale lesmethode 'Blink'. De methode is erop gericht de kinderen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Hierdoor leren zij plattegronden begrijpen, maken ze kennis met kaartlezen en ontwikkelen tijdsbesef aan de hand van begrippen als dagen, maanden en jaren.

Nog meer vakken

Met de methode 'Groove me' leren de kinderen aan de hand van actuele popliedjes al een aardig woordje Engels spreken. De creatieve ontwikkeling stimuleren we door middel van verschillende uitdagende digibordlessen uit de methode 'Laat maar Zien' en de interactieve zangmethode '123Zing'.

Coöperatief leren

Omdat wij samenwerking erg belangrijk vinden, maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen. De kinderen worden ingedeeld in kleine heterogene groepjes, waarin zij samenwerken met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Samen komen zij dan tot een oplossing en de uitkomsten worden later met de andere klasgenoten gedeeld.

Taakspel

Om de taakgerichtheid te bevorderen maken wij gebruik van 'Taakspel'. Middels complimenten en beloningen worden kinderen gestimuleerd taakgericht te werken en zich aan afspraken te houden. Tussendoor maken wij tijd voor ontspanning door 'energizers' met de kinderen te doen. Dit zijn korte oefeningen om weer energie te krijgen. Kinderen komen even in beweging en het groepsgevoel en leerplezier worden hiermee versterkt!