In groep 5 staat op maandag en dinsdag juf Mariska voor klas en op woensdag tot en met vrijdag juf Froukje. Klik hieronder om meer te lezen over de belangrijkste stof die we leren in groep 5 op Merlijn. 

groep5

Groep 5 - juf Mariska en juf Froukje

De basis is gelegd

Bij het rekenen worden de getallen groter, wordt er cijferend gerekend en is er aandacht voor tijd, meten en geld. Richting het lezen wordt het begrijpen steeds belangrijker.

We gaan de wereld in

We gaan uitgebreid op onderzoek met de methode voor wereldoriëntatie; Grenzeloos (aardrijkskunde), Binnenstebuiten (natuur) en Eigentijds (geschiedenis). Dit zijn digitale methodes. Voor de verwerking gebruiken de kinderen werkbladen of de predia. Zo ontdekken ze steeds meer over hoe de wereld in elkaar zit. We gaan een paar keer per jaar op excursie om dingen uit te wereld te ontdekken. Ook is er aandacht voor studie. Hoe lees en begrijp ik grafieken, plattegronden, teksten en schema’s?

KiVa

Het is van belang om in deze ingewikkelde wereld goede sociale vaardigheden te hebben. Het goed met elkaar om gaan in plaats van te pesten heeft alle aandacht bij KiVa.

Coöperatief werken

Door samen te werken kom je verder dan alleen. Op verschillende wijzen komt dit dagelijks terug in de groep.

Mediawijsheid

Hoe ga je om met de digitale wereld. Stap voor stap leren we de kinderen hoe om te gaan met de apparatuur, maar ook waar je op moet letten als je deze wereld instapt.

Cultuur

Hier wordt veel aandacht aan besteed. Dit gebeurt middels de zaakvakken , maar ook bij de creatieve vakken zoals muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid .

Presentaties

Het leren presenteren heeft veel aandacht. Allereerst vertellen we iets over onszelf voor de klas. (hierbij vult de leerling thuis een tas met allerlei dingen die belangrijk voor hem/haar zijn en vertelt er over.) Dan volgt een boekbespreking en tot slot leren we een powerpoint maken en deze te presenteren. En natuurlijk geven we elkaar tips en tops?