Groep 6 wordt dit schooljaar geleid door juf Melissa. Zij zal alle dagen van de week het onderwijs aan deze groep verzorgen. Hieronder leest u een aantal van de belangrijkste punten die hierbij aan bod komen. 

groep6

Groep 6 - juf Melissa

Leesstrategieën helpen bij begrip

Dit schooljaar wordt doorgegaan met het aanleren van verschillende leesstrategieën. Er wordt bijvoorbeeld geleerd na te denken over de tekstsoort, te kijken naar koppen en bijschriften en signaalwoorden te herleiden. Ook het verschil tussen feiten en meningen komt dit jaar aan bod.

Stellen krijgt verdieping

Van een e-mail, brief, verhaal, gedicht tot aan een echt boekverslag. In groep 6 leren we het allemaal. Daarbij besteden we aandacht aan alinea’s, kopjes, gebruik van hoofdletters en interpunctie.

Grammatica

In groep 4 en 5 vond er al een kennismaking plaats met het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en lidwoorden. In groep 6 leren we de persoonsvorm en het onderwerp benoemen. We leren over voegwoorden, vraagwoorden, zelfstandige naamwoorden, trappen van vergelijking en de verschillen tussen tegenwoordige en verleden tijd.

Werkwoordspelling komt erbij

Dit jaar wordt er kennisgemaakt met de werkwoordspelling. Zo leren we al over werkwoordsvormen op -dt… Lastig hoor!

Mag het iets meer zijn?

In groep 5 hebben de kinderen al de eerste berekeningen tot 10 000 gemaakt. In groep 6 doen we daar gewoon een schepje, of beter gezegd een nulletje bovenop. Daarnaast wordt er ook juist gerekend met heel kleine getallen. Breuken vormen een belangrijk deel van de leerstof. Er wordt geleerd hoe je vermenigvuldigt met kommagetallen en deelsommen maakt met rest.  

Wereldoriëntatie

Via de methode Blink maken de kinderen kennis met een grote variatie aan onderwerpen zoals de verschillende belangrijke tijdsvakken uit de geschiedenis, de topografie van heel Nederland, maar ook wordt er geleerd over gezonde voeding, klimaat, zintuigen, techniek, godsdiensten, omgaan met geld, etc.

Kiva

De methode 'Kiva' leert de kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. In groep 6 staat rekening houden met anderen, conflicten oplossen en samenwerken centraal op Merlijn. Aan het eind van deze groep horen de leerlingen steeds meer bij 'de grote kinderen'. Ze worden steeds meer zelfstandig en zelfredzaam.