Uw kind moet met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voorwaarde hiervoor is dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op school. De teamleden van Merlijn scheppen  hiervoor het juiste klimaat. Zij zorgen voor rust en regelmaat,  maken hierover samen met de kinderen heldere afspraken. Zij scheppen een geordende en sfeervolle omgeving en bevorderen openheid naar elkaar en vertrouwen in elkaar.

Voor uw kind is de eigen juf of meester natuurlijk de belangrijkste persoon. Hij of zij is ook de eerst verantwoordelijke bij het vaststellen of de ontwikkeling van uw kind naar wens verloopt. De leerkracht van uw kind begeleidt, observeert, signaleert en toetst. Wanneer bij een kind de ontwikkeling stagneert, is extra zorg en aandacht gewenst. Hiervoor beschikt de school over een zorgteam. De leden van dit zorgteam inventariseren samen met de leerkracht de aard van de zorg en formuleren de mogelijke aanpak. 

 

U kunt rechtstreeks via het ouderportaal 'SchouderCom' e-mailen met de leerkrachten. De leerkracht zal dan zo spoedig mogelijk reageren.


Bij dringende zaken, ziekmeldingen, eerder of later ophalen, later brengen, ophalen van het kind door een ander, etc. vinden wij het prettig dat u ons tijdig informeert en waar kan in een persoonlijk contactmoment. 

Ook als u over persoonlijke zaken met de leerkracht wilt praten, gaat deze vorm van contact voor. Mail is handig, maar bij geschreven tekst mis je soms net de intentie van de schrijver en kun je woorden anders interpreteren dan ze bedoeld zijn.

Gebruik de mailfunctie dus vooral voor die zaken die geen haast hebben of voortkomen uit afspraken tussen u en de leerkracht. Denk daarbij aan b.v. een fotootje of document doormailen, aanmelden van hulp bij een activiteit, heen-en-weer berichten rond het welbevinden van uw kind, verzoeken om contact op te nemen, etc.