Zonder jullie kunnen we niet!

Al jaren geniet Merlijn van een groep enthousiaste klassenouders die allerlei hand- en spandiensten verrichten om de leerkrachten te ondersteunen. 

Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen de juf of meester van de groep en de ouders/verzorgers van de kinderen in de klas. Het gaat hierbij vooral om organisatorische en praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan de paasbrunch, het Sinterklaasfeest, of het helpen bij een excursie.

Vaak zijn er twee klassenouders per groep, zodat deze elkaar kunnen helpen en eventueel kunnen vervangen. De taak wordt vaak voor een heel schooljaar vervult.

De belangrijkste taken op een rij:

  • Helpen bij de organisatie van activiteiten van de klas: bijv.  excursies, een groepsfeest, of afscheid van een leerkracht
  • Ondersteunen van de leerkracht bij speciale activiteiten in de klas
  • Met de andere klassenouders samen activiteiten voorbereiden als het sinterklaasfeest, de kerstviering, het eindejaarsfeest, etc.
  • Nieuwe ouders betrekken bij de school en de groep
  • De schakel in de communicatie van de ouders naar leerkracht en andersom

Ouderraad

In samenwerking met school en ouders wordt er gewerkt aan het voorbereiden en instellen van een ouderraad. Doel van de ouderraad is het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school. Waar mogelijk kunnen we ook komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens biedt het de mogelijkheid om verheldering te geven over keuzes van de school. Ook kunnen we op een prettige manier peilen wat er onder ouders leeft.