Wat is een leerlingenraad?

In onze leerlingenraad zit een vertegenwoordiging leerlingen uit de bovenbouw die gekozen zijn door de school. Deze leerlingen willen graag meedenken om voor de klas en school belangrijke zaken bespreken. Zij hebben dus de belangrijke rol goed te luisteren naar wat er leeft op school en wat iedereen graag zou zien veranderen. Dit wordt vervolgens in de leerlingenraadvergadering besproken.

Een aantal keer per schooljaar komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Dit gebeurt onder schooltijd in de grote pauze. Deze vergaderingen worden begeleid door een leerkracht van school, Tessa van Dijk.

Uitgangspunten:

  • de leerlingen hebben een volwaardige inbreng
  • de leerlingen hebben inspraak
  • de leerlingen ervaren democratie
  • de leerlingen denken mee over wat haalbaar en realistisch is
  • de leerlingen voelen zich betrokken bij school

Gespreksonderwerpen:

  • gebruik en inrichting van de school
  • gebruik en inrichting van het schoolplein
  • activiteiten in of buiten de klas
  • regels op school