Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding met elk twee leden. De leden van de MR denken mee over het beleid op Merlijn en dragen bij aan de uitvoering.

De leden blijven drie jaar lid van de MR. Daarna kunnen zij steeds voor drie jaar worden herkozen. Voor het aantal leden bestaan wettelijke bepalingen.

Waarom?

Openbare basisschool Merlijn beschikt over een medezeggenschapsraad. Alle scholen zijn verplicht om zo’n raad te vormen. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders, leerkrachten en kinderen om de kernwaarden van de school te waarborgen. Dit doet de MR door:

De (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

Actief met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op obs Merlijn beïnvloeden.

Personeelsgeleding:

  • Femke van Grootveld-Mesman
  • Debbie Timmer

Oudergeleding:

  • Elles Prinsen-Meinster (Voorzitter)
  • Yacine Ait Yaiz

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op dinsdag van 19.00uur- 20.30uur. De agenda alsmede de korte verslagen worden verspreid via Schoudercom. De meest recente documenten vindt u ook op deze website onder documenten. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jaarverslag

In het jaarverslag van de MR worden de belangrijkste activiteiten vermeld uit het voorgaande jaar.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Zes keer per jaar wordt er door de GMR vergaderd. Op dit moment is onze school niet vertegenwoordigd in de GMR. Reden hiervan is dat het bestuur de samenstelling van de GMR gewijzigd heeft en er zich geen kandidaten hebben aangemeld van Merlijn. Wel ontvangt de MR een nieuwsbrief vanuit de GMR en relevante stukken t.a.v. veranderingen waarbij afstemming met de achterban noodzakelijk is.

MR notulen 02-10-2018

MR notulen 13-11-2018

MR notulen 10-12-2018

MR notulen 05-03-2019

MR notulen 21-05-2019