“Voor ieder kind het beste bereiken” met Passie, Plezier en Professionaliteit.

Wie een goede basisschool zoekt, is bij Merlijn aan het juiste adres. Bijna 170 leerlingen komen er
dagelijks met veel plezier samen om te leren, te werken en te spelen. Een team van enthousiaste
leerkrachten zorgt voor onderwijsaanbod dat optimaal is afgestemd op de behoeften van leerlingen.
Wij motiveren onze leerlingen door ze uit te dagen en aanwezige talenten verder te ontwikkelen.
Een veilig pedagogisch klimaat vormt daarvoor de basis, met als kernwaarden: zelfvertrouwen,
waardering en trots zijn op eigen prestaties.

Trots op onze school en onze leerlingen!

Als team zijn wij trots op onze school en onze leerlingen, de goede leerresultaten die onze leerlingen
behalen en de waardering die de inspectie hierover uitspreekt in haar beoordeling. De belangrijkste
sleutel tot dit succes is en blijft een goede samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders. Het is
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze driehoek positief te beïnvloeden, zodat een leerling
zich optimaal kan ontwikkelen en met vertrouwen de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs.