Geschiedenis

Openbare basisschool Merlijn is in 2003 geopend in de groeiende wijk Getsewoud-Noord. Samen met basisscholen Opmaat, Het Venne en de buitenschoolse opvang Opstoom vormen wij de Breedenborgh. Merlijn is natuurlijk te vinden in de ‘ronde toren’ van het gebouw. Het ronde gebouw staat net als de ronde tafel in de verhalen van koning Arthur symbool voor gelijkheid van mensen. Iedereen is dan ook welkom. Het maakt niet uit wat je afkomst, geloof of levensovertuiging is. Merlijn, dat zijn wij!

‘Merlijn’ staat voor wijsheid, gelijkheid, vriendschap en trouw en vormt de rode draad in de school.

Locatie

Duizend jaar geleden lag tussen Nieuw-Vennep en Hillegom een woud, dat op oude kaarten en in oude oorkonden ‘Het Getzewald’ werd genoemd. Tovenaar Merlijn woonde in een een groot kasteel in het midden van oerbossen. De magische tovenaar kan daarom niet gemist worden in een woud zoals Getsewoud.

Het gebouw

Samen met de andere scholen en de kinderopvang beschikken wij over drie speellokalen, welke wij ook als theaterzaal gebruiken en twee grote gymzalen. Alle ruimten zijn via een lange gang met elkaar verbonden. Per vier lokalen (2 op de begane grond en 2 op de eerste verdieping) is er een aparte toegang met trappenhuis. Per 2 lokalen is er een tussenruimte met kapstokken, keuken en toiletten. Hierdoor zijn de verbindende aula’s rustige speel-, leer-, en werkruimten. In de onderbouwaula bevindt zich ook de ‘Bibliotheek op School’ (dBos).