Onze visie:

Merlijn wil passend en betekenisvol onderwijs bieden aan ieder kind. Wij prikkelen en motiveren onze leerlingen door ze uit te dagen aanwezige talenten verder te ontwikkelen. Een veilig klimaat vormt daarvoor de basis, met als kernwaarden: zelfvertrouwen, waardering en trots zijn op eigen prestaties. Samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders staat hierbij centraal.

Dit vinden wij belangrijk!

 • Plezier en enthousiasme
 • Groei: persoonlijk en professioneel
 • Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • Samen en eigen kracht
 • Autonomie
 • Zorgvuldigheid en creativiteit
 • Openheid en duidelijkheid

Om dit te bereiken hebben wij onder meer:

 • Bevlogen, goed opgeleide leerkrachten
 • Enthousiaste leergierige kinderen
 • Meedenkende leerlingenraad
 • Samenwerkende enthousiaste klassenouders
 • Moderne interactieve en ICT geschikte leermiddelen
 • Co√∂peratieve werkvormen: samen werken aan samenwerken!
 • Taakspel voor een goede taakgerichtheid bij kinderen
 • Kiva voor de sociale veiligheid op school
 • Gedragsprotocol
 • Dyslexieprotocol
 • Protocol en specialist voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong
 • Bibliotheek Op School en een opgeleide leesspecialist
 • Moderne ICT leermiddelen en opgeleide ICTers
 • Beleid en onderwijs op het gebied van mediawijsheid
 • Certificaat voor CultuurMagneetSchool
 • Label Verkeersveiligheid